Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizator

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, czego potwierdzeniem jest kategoria naukowa A+. Oferujemy nie tylko wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizujemy także zadania kształcenia następnych pokoleń naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Dysponujemy bogatą ofertą edukacyjną, profesjonalną kadrą naukową, nowoczesnymi laboratoriami, prowadzimy szeroką współpracę zagraniczną.

Jakie studia oferujemy?

Studenci mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej, produkcji gier wideo oraz zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.

Oferta edukacyjna Wydziału ciągle się rozwija i dostosowuje do wymagań współczesnego świata. W roku akademickim 2020/2021 uruchamiamy dwa nowe kierunki: Fizyka dla Firm (studia licencjackie I stopnia) oraz Advanced Materials & Nanotechnology (studia magisterskie II stopnia).

Fizyka dla Firm przygotowuje młodych ludzi do wyzwań współczesnego rynku pracy. Studia, współtworzone w bliskiej współpracy z przedstawicielami przemysłu wysokich technologii, firm IT oraz firmami zajmującymi się przetwarzaniem danych, dostarczają unikalnych umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Doświadczenie zdobywane podczas wykładów realizowanych zarówno przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i przedstawicieli firm, a także podczas praktyk studenckich, a nawet projektów licencjackich realizowanych w firmach zewnętrznych sprawia, że już podczas studiów nasi studenci zdobywają unikalne doświadczenie zawodowe.

Advanced Materials & Nanotechnology to nowoczesny program studiów II stopnia prowadzonych w całości w języku angielskim. Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się nowym technologiom pragniemy kształcić ekspertów, którzy mogą rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarówno nowych typów urządzeń elektronicznych, jak i alternatywnych źródeł energii. Mając na uwadze również fakt, iż większość nowych i pożądanych technologii opiera się na połączeniu badań z zakresu nanotechnologii, fotoniki, elektroniki organicznej wspomaganych przez nowoczesne metodyobliczeniowe i techniki analityczne, w tym oparte na promieniowaniu synchrotronowym, proponowane 4-semestralne studia magisterskie Advanced Materials and  Nanotechnology obejmują wszystkie powyższe zagadnienia.

Pasjonatów programowania zapraszamy na Informatykę Stosowaną lub Produkcję gier wideo. Absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu. Kończąc Produkcję gier zdobędzie zdolności i wiedzę m.in. z zakresu ludologii oraz pisania scenariuszy.

Dotychczas w kształceniu akademickim w Polsce raczej zapominano o kształceniu nakierowanym na branżę gier wideo, a jest to jeden z najbardziej rozwijających się obszarów światowej gospodarki (zdecydowanie najprężniej rozwijająca się forma rozrywki, przekraczająca swoimi obrotami wyniki branży filmowej). Umiejętność tworzenia gier wideo, tworzenia grafiki i animacji 3D dla potrzeb kina, telewizji, reklamy stanowi bardzo duży atut na rynku pracy. Osoby zatrudnione w tym sektorze należą do najbardziej rozchwytywanych specjalistów i są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników.

Co badamy?

Badania prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, m.in. fizyki ciała stałego (materii skondensowanej), fizyki powierzchni, fizyki atomowej, jądrowej i cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej.

Podstawę prowadzonych prac obserwacyjnych w Obserwatorium Astronomicznym stanowi udział w wielkich międzynarodowych projektach badawczych astronomii optycznej (10 m teleskop SALT w Południowej Afryce), radioastronomii (europejskie obserwatorium LOFAR) i astronomii gamma (obserwatorium H.E.S.S. w Namibii) oraz wykorzystywanie międzynarodowych obserwatoriów satelitarnych oraz czołowych obserwatoriów astronomicznych na świecie. W Krakowie realizujemy też programy badawcze w oparciu o własne radioteleskopy i teleskopy optyczne.

Celem badań prowadzonych w Instytucie Informatyki Stosowanej są m.in. transformacje grafowe, algorytmy ewolucyjne, innowacyjne projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo, języki wizualne i wnioskowanie w projektowaniu, korelacje biosygnałów, tworzenie inteligentnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się, pozyskiwania (Data Mining) i generowania wiedzy (Knowledge Mining) oraz ich praktyczne zastosowanie do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Rozwijane metody i wykorzystujące je systemy są eksperymentalnie wykorzystywane do rozwiązywania szeregu problemów naukowych, jak i biznesowych. Szczególnie interesują nas zastosowania w bioinformatyce, medycynie oraz biochemii.

Rozbudowywana jest baza aparaturowa – przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie.

Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 50 mln Euro zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów. Inną znaczącą inwestycją, która wyrosła z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki jest Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, które działa na III Kampusie UJ i stanowi unikalny w tej części Europy ośrodek interdyscyplinarnych badań wykorzystujących jako bazę nowoczesny akcelerator elektronowy.

Studia i co dalej?

Studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego solidnie przygotowują studentów do twórczej i owocnej pracy zawodowej, uczą myślenia i systematyczności, formułowania problemów i samodzielnego ich rozwiązywania.

Absolwenci naszego Wydziału są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, przemysłowych, bankach, biurach projektowych, parkach technologicznych, sektorach: IT, energetycznym, telekomunikacyjnym, rozrywkowym, medycznym przy diagnostyce, projektowaniu i budowie aparatury medycznej.

Proponowane naszym studentom interdyscyplinarne wykształcenie przygotowuje również absolwentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

Absolwenci kierunków ścisłych to istotny potencjał dla polskiej gospodarki, a kierunki ścisłe to wielka inwestycja w studenta, jego przyszłość, a także przyszłość całego kraju.

http://www.fais.uj.edu.pl/

Zobacz galerię zdjęć