Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK

 

YOUTUBE

Youtube

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BĄDŹ INSPIRACJĄ
TWÓRZ PRZYSZŁOŚĆ
SPOT WYDZIAŁU

Spot Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzień Otwarty w formie konferencji online

Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną ogłoszeniem przez WHO globalnej pandemii COVID-19 oraz działaniami zapobiegawczymi wdrożonymi przez szkoły i uczelnie, Dzień Otwarty Dla Dziewczyn, który 23 kwietnia br. miał się odbyć w siedzibach uczelni, przeprowadzony będzie tego dnia w formie bezpłatnej konferencji online.

W trakcie debaty Wirusoodporne kierunki studiów licealiści będą mogli wziąć udział w sesji doradczej o zawodach przyszłości, prezentacji i konsultacji konkretnych kierunków ze studentkami i ekspertami z firm hi-tech oraz przedstawicielami uczelni, a także w prezentacji uczelni w części targowej platformy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Drogie Panie i Panowie,

Podczas Dnia Otwartego Wydziału, poprzez wykłady popularnonaukowe na najwyższym poziomie, pokazy doświadczeń, zwiedzanie laboratoriów, a przede wszystkim rozmowy z Państwem chcemy przedstawić możliwości rozwoju i perspektywy, które czekają na Państwa po ukończeniu kierunków ścisłych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Dzień Otwarty organizowany jest w ramach kampanii „Dziewczyny do ścisłych!Fundacji Edukacyjnej Perspektywy pod patronatem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jej celem jest pobudzanie zainteresowań młodzieży, w szczególności dziewcząt, naukami ścisłymi i technicznymi oraz zachęcenie jej do podejmowania studiów na tych właśnie kierunkach.

Kobiety wciąż stanowią mniejszość wśród studentów kierunków ścisłych w Polsce. Intencją naszego wydarzenia jest między innymi utwierdzenie uzdolnionych w przedmiotach ścisłych dziewczyn do podjęcia studiów zgodnych z ich preferencjami i predyspozycjami oraz dodanie im odwagi poprzez ukazanie różnych ścieżek rozwoju i kariery, jakie czekają na nich nierzadko już w trakcie realizowania swoich pasji i wymarzonych studiów.

Idea naszego Dnia Otwartego nie polega na zaostrzaniu konkurencji pomiędzy kobietami a mężczyznami, ani na wynoszeniu jednej płci ponad drugą. Kontekst tego dnia ma na celu pokazanie, że nauka nie ma płci.

Nasz Wydział dba o równe traktowanie bez względu na płeć, wyznanie, narodowość. Aby to zapewnić, został powołany Pełnomocnik Dziekana ds. Równego Traktowania, a nasz Wydział jest wydziałem pilotażowym wprowadzania Programu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2018-2021 w ramach projektu GENERA.

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego Dnia Otwartego oraz informacjami na temat naszego Wydziału.

Dr Anna Majcher-Fitas, Pełnomocnik Dziekana ds. Równego Traktowania

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich (bez względu na płeć) do udziału w specjalnie przygotowanych na ten dzień wykładach, pokazach oraz wycieczkach do laboratoriów. Podczas gdy uczniowie będą zgłębiać tajniki nauki, nauczyciele będą mogli wziąć udział w wyjątkowych warsztatach opracowanych przez naszych wybitnych popularyzatorów nauki: dr Dagmarę Sokołowską oraz dr. Witolda Zawadzkiego.

Dzień Otwarty Wydziału FAIS uświetni również m.in. gra terenowa zaprojektowana przez Koło Gamedev Students Association według pomysłu naszej doktorantki, Aleksandry Radko, konsultacje w punkcie „mini-mentoringu” oraz wystawa o Marie Skłodowskiej-Curie.

Obowiązkowa rejestracja - informacje już wkrótce.